fbpx

Asbest naar Recyclagepark brengen, wat mag je aanleveren?

Asbest naar recyclagepark brengen, wat mag er nu en wat mag er niet? Aanleveren van Asbesthoudende bouwmaterialen op het recyclagepark kan onder de voorwaarden van het park zelf. Soms mag je zelf asbest verwijderen als dit op een veilig manier kan. Dit is dan ook enkel voor asbest die hechtgebonden is en volledig intact. Deze bouwmaterialen kan men dan ook intact verpakken en heel veilig in een opbergzak steken zodat het transport veilig gebeurt.

Asbest naar recyclagepark brengen als particulier, wat mag er en wat niet?

Enkel hechtgebonden asbest (= de vezels zitten in het draagmateriaal verankerd)

Bijvoorbeeld:

 • eterniet
 • menuiserite
 • golfplaten
 • asbestleien
 • dak- en gevelleien (vlakke, vierhoekige platen met vaak een blauwachtige kleur)
 • gas-, water- en rioleringsleidingen
 • regenpijp (grijze kleur, vezelige structuur op breukvlakken)
 • vlakke gevelplaten of binnenschotten (al dan niet uitwendig fel gekleurd)
 • bloembakken
 • schouw

Wees voorzichtig! Informeer uzelf steeds goed als u zelf het vroegere bouwproduct wenst te verwijderen.
Trek de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan, bevochtig steeds vooraf het materiaal met water of een fixeermiddel en zorg dat het niet breekt tijdens de afbraakwerken. Gebruik in geen geval een slijpschijf, zaag of boor. Zo voorkom je dat de gevaarlijke asbestvezels vrijkomen. Materiaal die u mag gebruik mag geen stof veroorzaken. Dus enkel werkmateriaal die niet machinaal zijn. Maak na de werken ook steeds het materiaal proper met vochtige wegwerp doekjes. Zorg ervoor dat de doekjes ook steeds in een afvalzak belanden specifiek voor asbestafval.

Het materiaal dat asbest bevat moet steeds intact blijven en dubbel verpakken. Bevraag voor het aanvoeren aan u lokaal containerpark steeds welke methode zij hanteren en/of er speciale asbestverpakking moet gebruikt worden. Afgebroken materiaal dat je nog niet kan afvoeren, moet beschermd gestockeerd worden.

Wat kan er niet als particulier aangevoerd worden naar het recyclagepark?

Asbest in losse vezels of niet hechtgebonden asbestbouwproducten

Bijvoorbeeld:

 • spuitasbest
 • asbestkoord
 • isolatieplaten of vloerplaten van verwarmingsketels
 • asbestkarton
 • isolatiegips…

Laat niet-hechtgebonden asbest, verweerde asbest of moeilijk te verwijderen asbest verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf. Op deze site vindt u meer info en een lijst van erkende asbestverwijderaars.

Hechtgebonden Asbestbouwproducten aanleveren op het recyclagepark

Hechtgebonden asbestproducten moet je  op het recyclagepark verpakt aanleveren in goed dicht gekleefde transparante zakken met een aanduiding asbest. De asbestzakken kan u  steeds aankopen op het containerpark alsook een PBM-set (Persoonlijke Beschermingsmiddelen).

Breng je materiaal aan die onverpakt is, dan is het hoogstwaarschijnlijk dat je geen toegang zal krijgen aan een recyclagepark. Dus doe het onmiddellijk goed op de juiste wijze en goed verpakt. Liefst ook proberen om het vervoer te beperken tot zo weinig mogelijk over en weer te rijden met asbesthoudende producten.

Het verpakte hechtgebonden asbestproduct leg je inclusief de verpakking, heel voorzichtig in de container.

Het is verboden om:

 • ter plaatse uit te sorteren
 • de verpakking te openen en/of leeg te maken
 • het asbestcement te gooien of te breken (tegen asbeststofspreiding)

Bij het scheuren van een folie of zak waarin het asbestcement verpakt zit, verwittig de dan direct een medewerker. De medewerker van het containerpark zal de locatie en de directe omgeving van het gebeuren conform de goede praktijken bevochtigt en reinigen.