fbpx

Examen Asbestdeskundige: vereiste kennis

Examen Asbestdeskundige afleggen? Wat is de vereiste kennis en opleiding? Zou u graag deskundige worden in bouwmaterialen die asbest bevatten of verdacht zijn? Wil jij een Asbestdeskundige worden? Dan zal je in eerst plaats al een goede voorkennis moeten hebben over bouwmaterialen die asbestverdacht kunnen zijn. Ook zal er worden afgetoetst wat welke wetgeving er gelden over Asbest. Wat was de evolutie hier in België, wanneer was het hoogtepunt en wanneer werd het uiteindelijk verboden.
De basiskennis voor asbest zal vooral moeten komen uit de beroepservaring of door het volgen van een vrijwillige vooropleiding basiskennis asbest bij een opleidingscentrum.

Wat is een basiskennis van Asbest?

Als ADI weet u wat asbest is. Wat is de herkomst van de vezels en wat zijn de belangrijkste eigenschappen. Waarom gebruikte men vroeger de vezels in meer dan 3.500 bouwmaterialen? U lees best de relevante asbestwetgeving die van toepassing is in België. Als deskundige is moet kennis hebben van de algemene geschiedenis en mijlpalen rond het gebruik van asbest.
Best kan ook al enkele woningen doorlopen, of al eens naar een doe-het-zelf zaak gaan. Hier kan u al kennis op doen van bouwmaterialen die zeker geen asbest bevatten. Zal in staat moeten zijn om de meest voorkomende asbestverdachte materialen herkennen.

Ook belangrijk is dat u als ervaren deskundige weet welke gezondheidsrisico’s er zijn, wanneer deze er zijn en hoe ze te voorkomen. Weet welk persoonlijke beschermingsmateriaal (PBM) u kan of moet gebruiken. De verschillen kennen tussen de diverse Belgische regelgevingen rond asbestinventarissen.  Dat u weet hoe je een inventaris moet opstellen: deskresearch, werkvoorbereiding,
gebouwinspectie, beoordeling materiaaltoestand en blootstellingsrisico. Tijdens het veldwerk moet u instaat zijn om veilig monsternames uit te voeren. U kan deze laten analyseren en de analyseresultaten begrijpen en beoordelen. Belangrijk is ook dat u kennis heeft over de principes van risicobeoordelingen en het beheersprogramma. U kent de verschillende verwijderingsmethoden en kent de principes uit de relevante wetgeving.

Verplichte vooropleiding voor het examen asbestdeskundige

Na een goed basiskennis ben je als kandidaat-asbestdeskundige verplicht om de verplichte opleiding te volgen. Hier zal nog eens een deel van de basiskennis worden herhaald en alsook een deel praktische opleiding. Hoe het nemen van monster moet gebeuren en er standaard de inventaris moet worden ingevuld bij OVAM.

De OVAM publiceerde het Overzicht Basiskennis asbest document als richtlijn voor opleidingscentra en kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie. Op basis van dit overzicht kunnen opleidingscentra opleidingsmodules initiëren of aanvullen om kandidaat asbestdeskundigen voor te bereiden op de verplichte opleiding en het examen. Het examen asbestdeskundige zal ook deze basiskennis toetsen. De OVAM beheert de inhoud van het examen maar erkende certificatie-instellingen organiseren het examen asbestdeskundige en de beoordeling zelf.

Een goede basiskennis van asbest voor het examen asbestdeskundige!

Als je wilt slagen voor het examens asbestdeskundige moet je heel wat kennis hebben over de verschillende “bouwmaterialen” die er bestaan. Niet alleen de verschillende groepen asbest (serpetijnen en amfibolen) en soorten asbestvezels moet je kennen. Het belangrijk om ook te weten wat geen asbest is. Wat is marmer of welke type houtplaten bestaan er. Sommige materialen zijn vanaf 2001 vervangen door materialen die juist geen asbest bevatten. Zorg ervoor dat je dus af en toe eens een doe-het-zelf winkel binnen gaat en kijkt welke bouwmaterialen er vandaag bestaan. Ga ik even al eens gaan kijken in oudere woning welke materialen er gebruikt zijn en probeer een onderscheid te maken te asbesthoudende bouwmaterialen en niet-asbesthoudende materialen.

Geslaagd voor het examen Asbesdeskundige?

Geslaagde asbestdeskundigen inventarisatie bekomen een persoonscertificaat. Ze moeten zich in een volgende stap via een bedrijf aansluiten bij een erkend certificatie-instelling om te kunnen starten. Zo’n bedrijf zal zelf over een procescertificaat moeten beschikken. Die wordt afgeleverd door een certificatie-instelling. De certificatie-instelling zal via controles en audits toezien op de kwaliteitsvolle opmaak van asbestattesten. Hiervoor heeft OVAM ondertussen de regels hierover vastgelegd in een certificatiereglement.

Certificatie-instellingen  vormen ook het eerstelijns informatieloket voor de aangesloten certificaathouders en moeten beschikken over een informatiebeheersysteem voor de opvolging van hun certificaathouders. De OVAM werkt de regels rond deze certificatie en de opvolging ervan verder uit in een certificatiereglement en zal als erkenningsverlener toezien op de werking van de certificatie-instellingen asbest.