fbpx

Los gebonden asbest of niet-hechtgebonden

Los of vast gebonden asbestvezels is een gevaarlijke stof die ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken als je het inademt. Daarom is het belangrijk om je woning te laten onderzoeken op asbest voordat je gaat verbouwen of een woning koopt. Asbest is een natuurlijke vezel die goed bestand is tegen vuur en warmte. Het werd vroeger veel gebruikt in bouwmaterialen om ze sterker en duurzamer te maken. Maar als deze materialen beschadigd of verkeerd gerepareerd worden, kunnen ze asbestvezels vrijlaten die schadelijk zijn voor de luchtwegen. Het is dus noodzakelijk om een grondige asbestonderzoek te laten uitvoeren door een erkend bedrijf voordat je in een woning gaat wonen of deze gaat renoveren. Voor meer informatie kun je terecht op asbestattest-aanvragen.be.

Los gebonden of niet-hechtgebonden asbest terugvinden

Het is niet makkelijk om met het blote oog te zien of een bouwmateriaal asbest bevat. Daarom kun je het beste een professioneel gecertificeerd bedrijf inschakelen dat gespecialiseerd is in asbestinventarisatie. Je moet niet zelf proberen om een monster te nemen, want dat kan gevaarlijk zijn. Je kunt zo je woning blootstellen aan asbestbesmetting. Dit kan zeer schadelijk zijn voor je gezondheid en die van je gezin. Je moet ook geen bouwmaterialen die mogelijk asbest bevatten verstoren als ze niet in gevaar zijn om beschadigd te worden door verbouwingen.

In oudere huizen, vooral die gebouwd zijn voor de jaren 70, is het niet ongewoon om asbest te vinden in gestructureerde plafonds. Ook vloertegels die asbest bevatten moeten in overweging genomen worden. Je kunt ook asbest aantreffen in andere bouwmaterialen zoals:

 • Verwarmingsketels
 • Stoomleidingen
 • Houtkachels
 • Geluidsisolerend materiaal
 • Structuurverf
 • Thermische Isolatie

Asbestonderzoeken moeten in elke woning, appartement of gebouw gedaan worden. Dit is vooral belangrijk als je bedenkt wat de mogelijke gezondheidseffecten zijn van het inademen van asbest. Hoe langer en vaker iemand wordt blootgesteld aan asbest, hoe groter de kans dat hij longziekten ontwikkelt. Een gekwalificeerde longarts moet geraadpleegd worden als er enige verdenking is van asbestblootstelling in je woning.

Het asbestattest is verplicht voor de verkoop van gebouwen die gebouwd zijn voor 2001 in Vlaanderen. Het asbestattest is een document dat de aanwezigheid en de toestand van asbest in een gebouw beschrijft. Als je een asbestattest wilt laten maken in Vlaanderen, kun je contact opnemen met Asbestattest-aanvragen.be. Zij zijn procesgecertificeerd om een officieel asbestattest te maken.

Asbest kan in een onroerend goed voorkomen als ‘vast’ asbest of ‘los’ asbest.

Bij los asbest zullen de asbestvezels makkelijk loskomen uit het materiaal. Los asbest komt voor als gipshoudende isolatie rond buizen, touwvormig materiaal (bijvoorbeeld afdichtingskoord van kacheldeurtjes) en als spuitasbest rond stalen constructie-elementen.

Bij vast asbest of hechtgebonden zitten de vezels stevig vast in het bindmateriaal. Voorbeelden hiervan zijn imitatiemarmer, golfplaten, asbestleien, vensterbanken, schouwen, buizen …

Op onzichtbare plaatsen werd asbest ook veel gebruikt op en in producten of materialen die niet direct gelinkt worden aan asbest. Materialen met los asbest zijn echter vrij gevaarlijk omdat de asbestvezels vrij snel vrijkomen. Een voorbeeld hiervan is Thermische Isolatie, dit kom je in woningen en gemeenschappelijke delen tegen waarmee men met stookolie verwarmt.

Let ook op bij het opruimen van oude werkmaterialen.

Moet je ergens opruimen op zolder of garage en je weet dat het werkmateriaal gefabriceerd is voor 2001 dan neem je best geen risico’s en draag je preventief een mondmasker (P3). De kans bestaat dat je asbestproducten tegenkomt in de vorm van handschoenen, tabe, koorden, kabeltjes, isolatiemateriaal, … Allemaal kleine materialen die lang in een koffer kunnen blijven liggen.

Neem bij oude producten nooit risico’s en gooi alles weg. De kans dat hun werking nog optimaal is, is klein. Als je denkt dat deze producten asbest bevatten moet je ze naar het recyclagepark brengen en zeker niet zomaar tussen het restafval gooien.

De verborgen asbestplekjes

Vroeger was men wel eens inventief met het gebruiken van materialen die reeds aanwezig waren in huis. Let dus ook op plaatsen die niet vermeld staan in asbestfolders als mogelijke asbesthaarden. Enkele voorbeelden zijn:

 • BBQ die versterkt zijn met koorden of brandbestendige platen;
 • kippenhokken;
 • tuinboorden; (golfplaten, asbestplaten, … )
 • isolatie rond buitenkraantjes;
 • afdekking van putjes;
 • zelfgemaakte afvoeren, putjes, hokjes, …

Alles wat voor 2001 aanwezig was in de woning moet je als verdacht beschouwen. Dit is een overdreven maar gezonde houding. Beter zeker dan een product met asbest nog eens 10 jaar extra te laten rondslingeren.

Moet los gebonden asbest zo snel mogelijk verwijderd worden?

Jazeker want als de losse asbest of niet-hechtgebonden asbest zich bijvoorbeeld in een ruimte bevindt waar luchtverplaatsing is. Dat zullen de asbestvezels opvliegen ook al wordt het asbestproduct niet aangeraakt of gebruikt. Dit wil zeggen dat door de asbestvezels steeds een gevaar is voor de gezondheid. Ook in grote gebouw komt los gebonden asbest nog veel voor. Vooral in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Daar kan u meestal thermische isolatie terugvinden in de stookruimte. Maar vooral in de kelder gangen is het gevaarlijk. De thermische isolatie met losgebonden asbestvezels (Amosiet & Chrysoliet) hangen in de keldergangen. Het gevaar is dat veel bewoners hiervan niet bewust zijn en af en toe tegen de buizen met thermische isolatie botsen. Waardoor er steeds meer en meer asbestvezels in de lucht en op de grond terecht komen. Kom je dit tegen in de kelders, vraag zeker aan de syndicus of voorzitter om een asbestattest te laten opmaken. Dit zal een start zijn van een asbestveilige omgeving in de gemeenschappelijke delen.

Mag ik zelf losse asbest verwijderen?

Neen. Het gevaar op blootstelling is te groot ook al draag je beschermende kledij en volg je alle logische maatregelingen van asbestverwijdering. Er is een erkende asbestverwijderaar nodig met het juiste materiaal en ervaring (attesten, opleidingen,… ) om de niet-hechtgebonden asbest te verwijderen. Ook zal de erkende firma het asbestafval moeten meenemen.

Betreft het kleine gebruiksvoorwerpen of afvalmateriaal zoals handschoenen dan mag je dat in een daartoe bestemde asbestzak steken en afvoeren naar het containerpark. Kom je nooit in de buurt dan is het beter om het voorwerp te laten liggen en te wachten op de erkende asbestverwijderaar.

Het asbestattest is verplicht bij de verkoop van gebouwen die gebouwd zijn voor 2001 in Vlaanderen. Het asbestattest is een document dat de aanwezigheid en de staat van asbest in een gebouw beschrijft. Wilt u in Vlaanderen een asbestattest laten opmaken dan neemt u contact op met Asbestattest-aanvragen.be. Zij zijn proces gecertificeerd om een officieel asbestattest op te maken.