fbpx

Kostprijs van een asbestinspectie en een kwalitatief asbestattest?

De kostprijs van een asbestinspectie en het afleveren van een attest kan variëren van gebouw tot gebouw. Dit omdat elk gebouw anders is op gebied van grootte, bouwjaar, bouwmaterialen, enz…. . Maar wat is nu een asbestattest? Dit is een document dat aangeeft of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in een woning en hoe die veilig kunnen worden verwijderd of beheerd. Een asbestattest is verplicht als je je woning wilt verkopen of verhuren, maar ook als je wilt schenken, renoveren of slopen. Bovendien is een asbestattest belangrijk voor je gezondheid en die van je gezin, want asbest kan ernstige ziektes veroorzaken als je er mee in contact komt.

Maar wat is de kostprijs van een asbestinspectie en attest eigenlijk?

De kostprijs van een asbestinspectie en attest hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte en de leeftijd van de woning, het aantal en het type asbesthoudende materialen, de complexiteit van de inspectie en de kwaliteit van de asbestdeskundige. Daarom is het moeilijk om een vaste prijs te geven voor een asbestattest.

Over het algemeen kun je rekenen op een kostprijs van een asbestinspectie tussen de 350 en 600 euro voor een kwalitatief asbestattest. Dit is inclusief de kosten voor de inspectie, het nemen van materiaalmonsters, het analyseren (PLM) van de monsters in een laboratorium, het opstellen van het attest en het geven van advies over het verwijderen of beheren van het asbest. Wenst u extra advies inzake het verwijderen e/of opvolging van de sanering van het materiaal dan kan u dit gerust vragen. Tevens zijn we ook lid van Tracimat om het opmaken van sloopopvolgingsplannen.

Een asbestinventaris is een investering, een investering in uw veiligheid en gezondheid!

Het is belangrijk om te weten dat een asbestattest niet alleen een kost, maar ook een investering is. Een asbestattest kan je namelijk veel geld besparen op lange termijn. Als je je woning wilt verkopen of verhuren, kan een asbestattest de waarde van je woning verhogen en je meer onderhandelingsruimte geven. Als je je woning wilt renoveren of slopen, kan een asbestattest je helpen om onnodige risico’s en boetes te vermijden. Bovendien kan een asbestattest je beschermen tegen eventuele aansprakelijkheidsclaims als er later toch asbest wordt gevonden in je woning.

Kortom, een asbestattest is niet alleen een kwestie van veiligheid, maar ook van wetgeving en financiën. Daarom is het verstandig om een asbestattest aan te vragen bij een erkende en betrouwbare gecertificeerde asbestdeskundige.

Snel en eenvoudig een offerte aanvragen voor een asbestattest kan je bij AsbestAttest-Aanvragen. Wij werken samen met erkende asbestdeskundigen die je woning grondig inspecteren en een betrouwbaar asbestattest opstellen. Je krijgt zo snel mogelijk een vrijblijvende offerte op maat, die je online kunt accepteren of afwijzen. Bovendien profiteer je van onze scherpe prijzen en onze uitstekende service.

Waar wacht je nog op?

Vraag nu je offerte aan en zorg ervoor dat je woning asbestveilig is. Neem contact met asbestattest-aanvragen op door  het formulier in te vullen op onze website of bel of WhatsApp ons op 0478.94.87.63. Wij staan voor je klaar!

Opgelet voor goedkope offertes!

 • Wanneer je gaat voor een lage basisprijs voor een asbestattest, gecombineerd met veel en dure stalen, dan krijg je op het einde van de rit een dure factuur.
 • Hetzelfde geld voor een hoge all-in prijs waar alle stalen inbegrepen zijn. Heb je een woning waar weinig verdacht materiaal wordt aangetroffen, bijvoorbeeld een recent gerenoveerde woning, dan is je rekening duur in verhouding tot de aangeboden services.
 • Goedkope offerte voor een asbestinspectie zonder monstername! Ga hier zeker niet in, want dan is de (‘asbest’)deskundige verplicht om alle verdachte materialen als asbesthoudend in te geven in de OVAM-databank. Bijgevolg zal er als advies staan dat u het moet verwijderen als asbesthoudend materiaal! Maar als het nu uiteindelijk niet asbesthoudend is dan is dit wel een dure grap! Lijkt dit voor u interessant om te gebruiken bij een schenking? Dan ben je op lange termijn er ook bij. Want alle fiche die in de OVAM-databank worden aangemaakt blijven behouden. Zo kan men achteraf controle uitvoeren op welke wijze het asbestmateriaal werd verwijderd. Wenst u het asbestattest later actualiseren, dan zal je dus moeten bewijzen hoe het is verwijderd en naar waar u het heeft gebracht. Geen facturatie of bewijs ervan, dan zal het moeilijk beginnen worden. En een goedkoop asbestattest laten opmaken voor een schenking voor een waardevermindering!?! Dan kan je je later ook aan een dure grap verwachten.

Altijd rechtstreeks bij een gecertificeerde asbestdeskundige!

Bestel je een asbestattest bij Asbest Attest Aanvragen, dan ben je er zeker van dat de inventarisatie wordt uitgevoerd door een erkend asbestdeskundige die het inspectieprotocol van de OVAM volgt. Onze asbestdeskundige is gecertificeerd. Vraag gerust naar ons certificaatnummer of moeten we zeggen certificaatnummers.

Wat kost een asbestinspectie voor andere gebouwen?

Voor bedrijfspanden, handelspanden, meergezinswoningen en gemeenschappelijke delen kunnen we geen vaste prijs geven. De prijs wordt bepaald aan de hand van de grootte van het gebouw, omdat de tijd die de asbestdeskundige nodig heeft om het onderzoek uit te voeren, hiervan afhangt.

De verplichte monsternames die we als asbestdeskundige moeten doen:

Volgens de richtlijnen van OVAM, opgenomen in het Ministerieel Besluit met het inspectieprotocol, moeten de volgende asbestverdachte materialen, indien aanwezig, verplicht bemonsterd worden om een asbestattest af te kunnen geven:

 • Pical / asbestboard
 • Zwarte lijmlagen
 • Elk asbestverdacht materiaal dat niet door expertise/ervaring als niet-asbesthoudend kan uitgesloten worden
 • Relatief harde en/of pasta-achtige mastiek/kit
 • Bitumen-roofing-teer
 • Spuitlagen/bevlokking
 • Thermisch isolerend materiaal (leidingisolatie)
 • Pleisterwerk muur/plafond

Als het onmogelijk is om materialen te bemonsteren of als de opdrachtgever geen toestemming geeft om monsters te nemen, worden deze materialen als asbestverdacht in het asbestattest opgenomen. Het expliciet verbieden om deze materialen te bemonsteren wordt dan opgenomen en ondertekend in het opdrachtformulier.”

Kosten asbestinventarisatierapport

Het bepalen van de prijs van een asbestinventaris gebeurt volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol. De kostprijs van een asbestinspectie en opmaken van een asbestinventaris wordt onder andere bepaald door:

 • de omvang van de woning/het gebouw en het terrein
 • het (risico) bouwjaar en de renovatiegraad van het pand
 • Het aantal monsternames dat we moeten nemen en het aantal labo-analyses dat nodig is, bepalen de prijs van een asbestattest.
 • Asbestinventaris: prijs wordt bepaald door omvang pand

De prijs van een asbestattest wordt bepaald door de grootte van het pand en het terrein. Een groter pand of terrein betekent meer werk voor de asbestdeskundige, dus een hogere prijs.

Bouwjaar pand bepaalt deels de prijs van een asbestinventarisatie

De kostprijs van een asbestattest wordt bepaald door verschillende factoren zoals: de grootte van het pand en het bouwjaar. Hoe ouder het pand, hoe groter de kans op asbest. Panden die voor 2001 zijn gebouwd, moeten verkocht worden met een asbestattest. Het onderzoek van een pand met veel verouderde elementen duurt langer en kost meer.

Kostprijs asbestinventarisatie wordt deels bepaald door aantal staalnames

Deze hangt samen met de voorgaande factoren: hoe groter en hoe ouder het gebouw, hoe meer monsters en stalen zullen moeten worden genomen. Het analyseren van deze monsternames brengt een hoger kostenplaatje met zich mee.

Bijkomend asbest onderzoek => bijkomende kosten.

De praktijk leert dat niet elk gebouw veel monstername nodig heeft. Een grotere gebouw daar zal er meer tijd inkruipen om alles goed te onderzoeken. Maar dit wil niet zeggen dat het ook meer monstername nodig heeft. In sommige gevallen kunnen er in rijwoningen meer monstername nodig zijn dan in een grotere villa.

De kostprijs van een asbestinspectie varieert afhankelijk van de hoeveelheid bijkomend asbestonderzoek. Extra onderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen:

 • asbestinventarisatie voor een werkgever, conform de Codex wow;
 • destructief onderzoek in werkzones, voorafgaand aan werken of sloop;
 • bijkomende monsternames en labo-analyses.
 • Extra kosten asbestinventarisatierapport?
 • Beperkingen door slotvaste deur.

De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij) vraagt 50 euro retributie voor het afleveren van een asbestinventarisatierapport. Deze retributie wordt door ons doorberekend in de offerte en facturatie.

Asbest Attest Aanvragen BV is transparant en betrouwbaar. Als gecertificeerd keurder geven we u vooraf een duidelijk kostenplaatje. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.