fbpx

Asbestattest gemeenschappelijke delen wanneer nodig?

Het asbestattest gemeenschappelijke delen is een cruciaal document dat van belang is bij de verkoop van een appartement. Met name voor gebouwen met gemeenschappelijke delen onder mede-eigendom. Naast het vereiste asbestattest voor het private gedeelte van een appartement, is het ook noodzakelijk om een asbestattest te hebben voor de gemeenschappelijke delen.

Als u een appartement wilt verkopen in een gebouw met gemeenschappelijke delen, moet u rekening houden met het asbestattest. Dit is een document dat aantoont of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in het gebouw of een deel ervan. Naast het asbestattest voor uw eigen appartement of kavel, heeft u ook een asbestattest nodig voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Dit zijn de delen die gedeeld worden door alle mede-eigenaars, zoals de gangen, de trappen, de liften, de parkeerplaatsen en andere ruimtes. Het is belangrijk om te weten of er asbest in deze delen zit, omdat dit een gezondheidsrisico kan vormen voor u en de andere bewoners of bezoekers van het gebouw.

Gemeenschappelijke delen aanzien als een aparte gebouweneenheid

De gemeenschappelijke delen van een gebouw in mede-eigendom worden beschouwd als een aparte gebouweenheid waarvoor een apart asbestattest moet worden opgesteld. Dit asbestattest is niet hetzelfde als het asbestattest van uw eigen appartement of kavel. Het asbestattest voor de gemene delen geeft informatie over de aanwezigheid en de toestand van het asbest in deze delen. Het document geeft ook een advies over hoe het veilig kan worden beheerd of verwijderd. Het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen is een belangrijk document voor potentiële kopers, omdat het hen informeert over mogelijke asbestrisico’s in het hele gebouw, zowel in hun eigen appartement of kavel als in de gemeenschappelijke delen.

Asbestattest voor VME verplicht tegen 2025

Het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen is nog niet verplicht, maar dat zal veranderen in 2025. Vanaf 1 mei 2025 moet elke verkoop van een appartement vergezeld gaan van een asbestattest voor de gemene delen. Tot die datum volstaat een asbestattest voor uw eigen appartement of kavel. Het is echter verstandig om nu al actie te ondernemen! Dit kan door het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen op de agenda te plaatsen van de volgende algemene vergadering van mede-eigenaars. Zo kunt u ervoor zorgen dat u tegen 2025 klaar bent om uw appartement te verkopen zonder problemen. Bovendien draagt u zo bij aan een veilige en gezonde leefomgeving voor uzelf en de andere bewoners of bezoekers van het gebouw.

Gecertificeerde asbestdeskundige zal een asbestattest opstellen voor de VME

Om een asbestattest voor de gemeenschappelijke delen te verkrijgen, moet u een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie (ADI) aanstellen. Deze deskundige zal een niet-destructief onderzoek uitvoeren naar het asbest in de gemeenschappelijke delen. Dit betekent dat hij of zij geen schade zal toebrengen aan de materialen of structuren om het asbest op te sporen. De deskundige zal alleen de materialen onderzoeken die zichtbaar en toegankelijk zijn zonder het betreden van een privaat deel. Als u ook andere ruimtes wilt laten onderzoeken die alleen toegankelijk zijn via private delen, kunt u dit aangeven op het opdrachtformulier dat u vooraf invult.

De deskundige zal een inventaris opstellen van het asbest in de gemeenschappelijke delen en deze invoeren in de databank asbestinventarisatie van de OVAM. De OVAM zal dan op basis van deze inventaris een uniek asbestattest afleveren voor de gemeenschappelijke delen. Hiervoor betaalt u een retributie van 50 euro aan de OVAM. Daarnaast betaalt u ook een vergoeding aan de certificeringsinstelling en aan het labo voor de monsternames.

Het asbestattest voor de Verenging van Mede-Eigendom moet beschikbaar zijn voor alle mede-eigenaars, huurders en gebruikers van het gebouw. U kunt het attest ook raadplegen in de Gebouwenpas, een online platform waar u allerlei informatie over uw gebouw kunt vinden.

Het asbestattest is dus een essentieel document dat u nodig heeft bij de verkoop van een appartement in een gebouw met gemeenschappelijke delen. De asbestinventarisatie zorgt voor meer transparantie en veiligheid op de vastgoedmarkt en helpt u om weloverwogen beslissingen te nemen. Het asbestattest draagt ook bij aan de asbestafbouw in Vlaanderen. Een actieplan van de Vlaamse overheid om tegen 2040 alle asbesthoudende materialen te verwijderen uit gebouwen en constructies. Door te zorgen voor een asbestattest voor de gemeenschappelijke delen, levert u een belangrijke bijdrage aan dit doel.