fbpx

Asbestattest gemeenschappelijke delen wanneer nodig?

Het asbestattest voor gemene delen wordt vanaf 2025 verplicht. In dit artikel vind je meer informatie over het asbestattest: wat het is, wanneer het nodig is en hoe je het kunt laten opstellen

Inhoud asbestattest gemeenschappelijke delen

 • Asbestattest gemeenschappelijke delen
  • Wanneer is een asbestattest nodig voor de gemene delen?
 • Wat is asbest?
  • Asbestvezels zijn gevaarlijk.
  • Asbest in Vlaanderen
 • Wat is het asbestattest?
 • Gemeenschappelijke delen aanzien als een aparte gebouweneenheid
  • Asbestattest voor VME verplicht tegen 2025
  • Gecertificeerde asbestdeskundige zal een asbestattest opstellen voor de VME
  • Beschikbaarheid voor de mede-eigenaars
 • Asbestattest voor een appartement.
 • Een essentieel informatie document

Asbestattest gemeenschappelijke delen

Het asbestattest gemeenschappelijke delen is een cruciaal document dat van belang is bij de verkoop van een appartement. Met name voor gebouwen met gemeenschappelijke delen onder mede-eigendom. Naast het vereiste asbestattest voor het private gedeelte van een appartement, is het ook noodzakelijk om een asbestattest te hebben voor de gemeenschappelijke delen.

Als u een appartement wilt verkopen in een gebouw met gemeenschappelijke delen, moet u rekening houden met het asbestattest. Dit is een document dat aantoont of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in het gebouw of een deel ervan. Naast het asbestattest voor uw eigen appartement of kavel, heeft u ook een asbestattest nodig voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Dit zijn de delen die gedeeld worden door alle mede-eigenaars, zoals de gangen, de trappen, de liften, de parkeerplaatsen en andere ruimtes. Het is belangrijk om te weten of er asbest in de gemene delen zit, omdat dit een gezondheidsrisico kan vormen voor u en de andere bewoners of bezoekers van het gebouw.

Wanneer is een asbestattest nodig voor de gemene delen?

Een asbestattest voor de gemene delen is verplicht aanwezig te zijn tegen 2025. Dit voor gebouwen die gebouwd zijn voor 2001. Het bouwjaar van een gebouw kan u terugvinden op de kadastrale legger. Bij een appartementsgebouw kan men ook al eens kijken wanneer de basisakte werd opgesteld. Of soms heel eenvoudig als het gebouw een lift heeft, kan je kijken in de lift naar jaar wanneer de lift in dienst werd gesteld. Dit meestal ook het jaar waarin het gebouw werd opgeleverd.

Wat is asbest?

Asbest is een materiaal dat vroeger veel gebruikt werd bij het bouwen van woningen. Het werd vooral gebruikt in daken. Asbest bestaat uit kleine vezels die je eigenlijk niet kan zien met het blote oog. Asbest kan je opdelen in 2 categorieën namelijk los gebonden asbest en hecht gebonden asbest.

Asbestvezels zijn gevaarlijk.

De reden waarom asbest verwijderd moet worden, is omdat asbestvezels gevaarlijk zijn als ze ingeademd worden. Ze kunnen allerlei ziekten veroorzaken, waaronder kanker. De ziekten treden meestal pas op ongeveer 30 jaar na de eerste blootstelling met asbest.

Asbest in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn er naar schatting 2,8 miljoen woningen die asbest bevatten, vooral in daken, gevels, vloeren en isolatie. Asbest is een gevaarlijke stof die vroeger veel gebruikt werd in de bouwsector, omdat het sterk, brandwerend en goedkoop was. Maar asbest kan ook ernstige ziektes veroorzaken, zoals longkanker, asbestose en mesothelioom, als men de asbestvezels inademt. Daarom is asbest sinds 2001 verboden in België en wil de Vlaamse overheid alle asbesthoudende materialen in Vlaanderen verwijderen tegen 2040.

Om dit doel te bereiken, heeft de Vlaamse overheid het Actieplan Asbestafbouw ontwikkeld, dat verschillende maatregelen en verplichtingen bevat voor eigenaars, huurders, kopers, verkopers, aannemers en overheden. Een van de belangrijkste maatregelen is het asbestattest. Dit informatief document zal aangeven of er asbest aanwezig is in een appartementsgebouw en in welke toestand. Het asbestattest is verplicht bij de verkoop van appartementsgebouwen die voor 2001 gebouwd zijn. Het document moet beschikbaar zijn op het moment van de ondertekening van de onderhandse akte (compromis). Zo kan de koper een geïnformeerde beslissing nemen en weet hij welke acties hij moet ondernemen om het asbest veilig te beheren of te verwijderen. Ook voor de gemene delen zal het verplicht aanwezig moeten zijn bij de verkoop van een appartement tegen 2025.

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest geeft aan of er asbest in een appartementsgebouw zit, in welke materialen of onderdelen, hoe goed of slecht het asbest eruitziet en wat je ermee moet doen om het veilig te houden of weg te halen. Zo heeft u een asbest attest gemeenschappelijke delen nodig als u syndicus bent voor een appartementsgebouw met meerdere eigenaars. Om dit document te hebben zal de syndicus een asbest keuring moeten laten uitvoeren door een asbestdeskundige.

Gemeenschappelijke delen aanzien als een aparte gebouweneenheid

De gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw in mede-eigendom worden beschouwd als een aparte gebouweenheid waarvoor een apart asbestattest moet worden opgesteld. Dit asbestattest is niet hetzelfde als het asbestattest van uw eigen appartement of kavel. Het asbestattest voor de gemene delen geeft informatie over de aanwezigheid en de toestand van het asbest in deze delen. Het document geeft ook een advies over hoe het veilig kan worden beheerd of verwijderd. Het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen is een belangrijk document voor potentiële kopers, omdat het hen informeert over mogelijke asbestrisico’s in het hele gebouw, zowel in hun eigen appartement of kavel als in de gemeenschappelijke delen.

Asbestattest voor VME verplicht tegen 2025

Het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen is nog niet verplicht, maar dat zal veranderen in 2025. Vanaf 1 mei 2025 moet elke verkoop van een appartement vergezeld gaan van een asbestattest voor de gemene delen. Tot die datum volstaat een asbestattest voor uw eigen appartement of kavel. Het is echter verstandig om nu al actie te ondernemen! Dit kan door het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen op de agenda te plaatsen van de volgende algemene vergadering van mede-eigenaars. Zo kunt u ervoor zorgen dat u tegen 2025 klaar bent om uw appartement te verkopen zonder problemen. Bovendien draagt u zo bij aan een veilige en gezonde leefomgeving voor uzelf en de andere bewoners of bezoekers van het gebouw.

Hoewel er tot 1 mei 2025 nog geen verplichting is voor de gemeenschappelijke delen ga je als syndicus best al proactief te werk. Wanneer een asbestdeskundige langskomt voor een asbestinventaris van een individueel appartement, laat je dan best meteen ook de gemeenschappelijke delen onderzoeken.

Gecertificeerde asbestdeskundige zal een asbestattest opstellen voor de VME

Om een asbestattest voor de gemeenschappelijke delen te verkrijgen, moet u een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie (ADI) aanstellen. Deze deskundige zal een niet-destructief onderzoek uitvoeren naar het asbest in de gemeenschappelijke delen. Dit betekent dat hij of zij geen schade zal toebrengen aan de materialen of structuren om het asbest op te sporen. De deskundige zal alleen de materialen onderzoeken die zichtbaar en toegankelijk zijn zonder het betreden van een privaat deel. Als u ook andere ruimtes wilt laten onderzoeken die alleen toegankelijk zijn via private delen. Dan kan men dit aangeven op het opdrachtformulier dat de syndicus vooraf invult.

De asbestdeskundige zal een inventaris opstellen van het asbest in de gemeenschappelijke delen en deze invoeren in de databank asbestinventarisatie van de OVAM. De OVAM zal dan op basis van deze inventaris een uniek asbestattest afleveren voor de gemeenschappelijke delen. Hiervoor betaalt u een retributie van 50 euro aan de OVAM. Daarnaast betaalt u ook een vergoeding aan de certificeringsinstelling en aan het labo voor de monsternames.

Beschikbaarheid voor de mede-eigenaars

Het asbestattest voor de Verenging van Mede-Eigendom moet beschikbaar zijn voor alle mede-eigenaars, huurders en gebruikers van het appartementsgebouw. U kunt het attest ook raadplegen in de Gebouwenpas. Dit is een online platform waar u allerlei informatie over uw gebouw kunt vinden.

Asbestattest voor een appartement.

Een asbestattest voor een appartement is een document dat aantoont of er asbest in het appartement aanwezig is en hoe veilig het is. Het is verplicht bij de verkoop van een appartement dat voor 2001 gebouwd is. Het attest wordt opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige die het appartement onderzoekt op asbesthoudende materialen. Het attest bevat informatie over de soort, de hoeveelheid, de toestand en het beheer van het asbest. Het doel van het attest is om de koper te informeren over de mogelijke risico’s en kosten van het asbest. Wanneer er een asbestattest voor gemene delen werd opgemaakt door asbestattest-aanvragen.be kan u dit voor uw appartement aan een voordeligere prijs aanvragen. Vermeld zeker bij aanvraag van een asbestkeuring dat we ook de gemene delen hebbe gedaan.

Een essentieel informatie document

Het asbestattest is dus een essentieel document dat u nodig heeft bij de verkoop van een appartement in een appartementsgebouw met gemeenschappelijke delen. De asbestinventarisatie zorgt voor meer transparantie en veiligheid op de vastgoedmarkt en helpt u om weloverwogen beslissingen te nemen. Het asbestattest draagt ook bij aan de asbestafbouw in Vlaanderen. Een actieplan van de Vlaamse overheid om tegen 2040 alle asbesthoudende materialen te verwijderen uit gebouwen en constructies. Door te zorgen voor een asbestattest voor de gemeenschappelijke delen, levert u een belangrijke bijdrage aan dit doel.

U kan rekenen op de expertise van Asbest Attest Aanvragen.be dit door een kwalitatief asbestattest af te leveren opgesteld door professionelen.