OVAM of de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

OVAM of de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Ovam
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij of kortweg OVAM is een Vlaams agentschap dat verantwoordelijk is voor het afvalbeleid en de bodemsanering. Het agentschap opereert binnen het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid en is gevestigd te Mechelen. De OVAM werd opgericht als gevolg van het zogenaamde afvalstoffendecreet van de Vlaamse Raad van 2 juli 1981 dat de voorkoming en het beheer van afvalstoffen regelde. Ook het saneren van verontreinigde bodems was hierin opgenomen. De Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest, zoals de oorspronkelijke naam luidde, werd opgericht als Vlaamse openbare instelling (VOI) op initiatief van minister Galle om de afvalophaling, -sortering en recyclage te co√∂rdineren. In zijn beleid werden de volgende doelstellingen geformuleerd: het ontstaan van afvalstoffen voorkomen het terugwinnen van afvalstoffen bevorderen het verwijderen van ontstane afvalstoffen organiseren. Op 1…
Read More