fbpx

Home

Asbestattest aanvragen of een asbestinventaris-attest nodig voor uw woning?

Vraag nu uw inspectie aan voor uw asbestattest!

Asbest attest Aanvragen Front Foto

 

Een asbestattest aanvragen is een nieuwe verplichting in Vlaanderen. Vandaag de dag zijn er immers veel verplichtingen als u uw woning verkoopt. Verkoopt u een woning of gebouw van voor 2001? Dan moet u als verkoper in Vlaanderen vanaf 23 november 2022 bij de verkoop verplicht een asbestattest afleveren aan de koper van uw woning. Asbest is gevaarlijk en kankerverwekkend. Bij de aankoop van een woning moet de aanwezigheid van deze stof dus bekend zijn.  Van de zichtbare bouwmaterialen en -producten moet geweten zijn of zij asbestvezels bevatten of niet.  Het blijft een gevaarlijke materie dus een asbestinventarisatie is essentieel bij de aankoop of voor de start van verbouwingen.

Een asbestveilige omgeving in Vlaanderen

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001, in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil zij Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Hierdoor wordt vanaf 23 november 2022 een asbestinventarisatieattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001 in Vlaanderen. Tegen 2032 moet iedere eigenaar over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders. Dit asbest attest zal ook automatisch in uw woningpas verschijnen, net zoals uw EPC-certificaat. Is asbest dan zo onveilig?  En wat is asbest eigenlijk? Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten). Het is een delfstof die voortkomt uit gesteente, dat microscopisch klein is. Het is een mineraal dat super klein en fijn is zoals heel kleine naalden, waardoor bij het inademen ervan het gevaarlijk wordt voor de longen en kankerverwekkende ziektes kan veroorzaken. Dat is ook de reden waarom men Vlaanderen Asbestveilig wil maken.

Geschatte hoeveelheden asbesthoudende materialen in Vlaamse gebouwen anno 2019
Geschatte hoeveelheden asbesthoudende materialen in Vlaamse gebouwen anno 2019

Wat is een asbestattest en hoe aanvragen?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

De inventarisatie voor een asbest attest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om rechtstreeks visueel waarneembare bouwmaterialen. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Tijdens de inspectie zal er worden gekeken wat visueel herkenbaar is of welke materialen verdacht kunnen zijn op het bevatten van asbestvezels. Heeft u vragen over dit attest contacteer ons gerust en onze deskundige zal met u contact opnemen.

Wilt u niet blijven wachten en nu reeds evolueren naar een asbestveilige omgeving? Vraag dan zo snel mogelijk een offerte aan voor de opmaak van uw asbestinventaris. Zo kan u tijdig het attest laten afleveren door OVAM. Vanaf september 2022 werden de eerste attesten afgeleverd door OVAM. Als u als particulier uw woning verkoopt, is het interessant om te weten dat er in Vlaanderen per jaar zo’n 50.000 attesten moeten worden afgeleverd. Indien u er vandaag aan denkt om uw woning te verkopen dan begint u best met nu een gratis asbest offerte aan te vragen.

Voor welk type onroerend goed heeft u een Asbestattest Nodig?

Heeft u een OVAM asbestattest nodig, dan kan u dat eenvoudig online aanvragen bij ons. U kan een asbestinventaris aanvragen voor de volgende type onroerende goederen:

  • een garage of garagebox
  • een appartement
  • een rijwoning
  • een halfopen woning
  • een vrijstaande woning
  • een kantoor
  • een boerderij
  • Kantoorgebouwen
  • Gemeenschappelijke delen
  • en andere gebouwen

Wat zal een asbestattest kosten?

De prijs van zowel de inspectie als het afleveren van het attest hangt af van de grootte van de woning en het aantal monsternames. Hoe groter de woning  of hoe meer verschillende ruimtes en hoe meer stalen er worden genomen, hoe hoger de kostprijs. Het asbestattest zal tussen 400 en 950 EUR kosten (excl. btw).

Een Asbestdeskundige zal u in eerste plaats vragen om alle relevante documenten over de woning door te sturen. Dit is nodig om een vooronderzoek te doen van de woning en het aantal inspectiegebieden. Daarna zal er een plaats bezoek worden ingepland waarbij men alle lokalen en ruimtes zal inspecteren. Hoeveel stalen er moeten genomen worden is afhankelijk van woning tot woning. Bij elke asbestofferte worden er standaard 2 stalen op geplaatst. Hoe meer documentatie er over de constructie en de bouw van de woning beschikbaar is, hoe minder de kans er is op het nemen van extra stalen. Na het opmaken van de inventaris zal de asbestdeskundige (ADI) het attest kunnen finaliseren in de databanken van OVAM. Hierna levert OVAM het asbestattest af. Het opvragen van het attest zal in de offerte zitten.

U kan via ons een asbestattest aanvragen of bij sloopwerken enkel het nemen van stalen. Vraag nu uw asbestattest aan en ontvang spoedig een offerte voor een asbestinventarisatie.
Het nemen van 4 stalen en de PLM analyse daarvan is tegen een vaste vergoeding. Wilt u meerdere monsternames laten uitvoeren, neem dan even contact op via ons contact formulier. Onze asbest deskundige zal u spoedig contacteren hierover.

Hoe lang is een Asbestattest geldig?

De attesten zijn standaard tien jaar geldig. Wel kan de geldigheidsduur worden ingekort tot 5 jaar wanneer er sprake is van minstens één asbesthoudend materiaal met een hoog materiaalrisico, wat bij heel wat woningen het geval zal zijn. Ook wanneer u de woning heeft vernieuwd is het aangeraden om een herkeuring van uw asbest-inventaris aan te vragen. Het document zal een interactief document worden dat aangepast wordt bij elke vernieuwing (verwijdering van asbest) van de woning. Bij een appartementsgebouw zijn minimum twee asbestattesten nodig: dat van de gemeenschappelijke delen en dat per individuele kavel.

GRATIS OFFERTE VOOR OPMAAK ASBESTINVENTARIS EN AFLEVEREN ASBESTATTEST

Heeft u specifieke vragen over asbestattesten dan kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met onze asbestdeskundige. Wij beantwoorden graag uw vragen en maken met plezier een gratis offerte voor u op. Vraag vandaag nog uw gratis asbest offerte aan voor de aflevering van een asbest attest. Plan uw aanvraag tijdig in!

Een Asbestattest Aanvragen plan vandaag nog jouw inspectie! Zo heeft u bij verkoop tijdig uw asbestattest op zak.

Wij contacteren u zo snel mogelijk voor een vrijblijvende offerte!
Vergeet niet tijdig uw asbestattest aan te vragen.