Vragen Asbest Attest Aanvragen

Vanaf 23/11/22 een asbestattest verplicht bij de verkoop van elk gebouw die voor 2001 is gebouwd. Tegen 2032 moet elke gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. 

De prijs is afhankelijk van de bebouwde oppervlakte van de te inventariseren inspectie zone, het bouwjaar en het aantal genomen stalen. 
Offerte aanvragen worden zo snel mogelijk beantwoord wanneer we zekerheid kunnen bieden dat de inspectie zelf spoedig kan worden uitgevoerd.

Voor het finaliseren en aflevering van het asbestattest vraagt de OVAM een retributie van 50 euro die los staat van het opmaken van een asbest attest.

Een asbestdeskundige is niet verplicht om monsters te nemen en een eigenaar mag ervoor kiezen om dat te weigeren. De consequentie is wel dat de asbestdeskundige het materiaal dan als “asbestverdacht” opneemt in het asbestattest. De wetgeving stelt dat een asbestverdacht materiaal als asbesthoudend moet worden beschouwd, tenzij een labo-analyse aantoont dat het geen asbest bevat. Voor sommige asbestverdachte materialen is het uitsluiten van het asbesthoudende karakter met het blote oog niet mogelijk. In dat geval zal de asbestdeskundigen een monster willen nemen voor labo-analyse. Dat staat beschreven in het inspectieprotocol dat vastgelegd is in een ministerieel besluit. Doet de asbestdeskundige dit niet dan rapporteert hij/zij het materiaal als asbestverdacht.

Het verloop van een asbestinventaris is als volgt:

  1. U keurt de offerte goed per mail of digitale ondertekening. Alsook vult u het standaard opdrachten formulier van OVAM voor de opmaak van een asbest attest.  Zonder dit formulier kan de deskundige het asbestattest niet officieel finaliseren.
  2. Vooronderzoek: Bezorg ons zoveel mogelijk informatie over de woning. Zoals een indelingsplan van het gebouw per verdiep. Facturen van renovatie werken zoals die van de keuken, badkamer, toilet, dakwerken, enz, …
  3. Inspectiebezoek: De ADI zal een bezoek ter plaatse doen om alle ruimte te inspecteren op welke bouwmaterialen er gebruikt zijn en eventueel inventariseren indien het asbesthoudend is of juist niet-asbesthoudend. Met alle ruimtes bedoelen we alle ruimtes, zoals kelder, zolder, garage, technische ruimtes, tuinhuizen, bijgebouwen, serres, duivenhok, … . Tijdens de inspectie wordt er verwacht dat alle ruimtes vrij en veilig toegankelijk zijn, anders zal er een vermelding zijn van een beperking van tijdelijke duur en is er kans dat er een 2de bezoek nodig is.
  4. Staalname: Om aanwezigheid van asbest uit te sluiten dienen er verplicht stalen worden genomen van o.a. pleister in muren en plafond, leidingisolatie, vloerzeilen, crepi, tegellijm, …
  5. Tijdens de inspectie zal de ADI tegelijk al enkele gegevens rechtstreeks ingeven in de databank van OVAM alsook foto’s nemen van de asbestverdachte bouwmaterialen en niet-verdachte bouwmaterialen.
  6. Opmaak asbestattest: Na de inspectie zullen de genomen stalen worden geregistreerd in een labo die erkend is door FOD voor de analyse van PLM op asbestvezels. Na het ontvangen van de resultaten van het erkend labo worden alle gegevens hiervan ingegeven in de databank van OVAM. 
  7. Na de inspectie en het verwerken van de gegevens en de laboresultaten zal er een voorbeeldattest worden gegenereerd. Deze zal worden verzonden naar de eigenaar samen met de facturatie. Eens de facturatie is betaald zal de ADI het attest finaliseren bij OVAM en bezorgen aan de betrokken partijen (eigenaar, makelaar, notaris, bewindvoerder, …)
  8. Na het verkrijgen van het definitief asbestattest kijkt u best even na. Indien er nog iets moet worden gewijzigd dan heeft u hiervoor nog 30 dagen de tijd om dit te doen. Na die termijn moet er terug dezelfde retributie worden betaald.