Werkwijze

De werkwijze om een asbestattest aan te vragen

1. Verzamelen van informatie

Een asbestattest is vanaf nu één van de verplichte documenten die u nodig heeft om uw woning te verkopen. Als eigenaar beschikt u over heel wat informatie over uw woning. Deze gekende informatie kan heel nuttig zijn voor een verdere vlotte opmaak van het attest. Om onze werkwijze vlot en snel te doen laten verlopen. raden wij u aan om de uitgebreide fiche in vullen en zoveel mogelijk informatie over de woning ons te bezorgen.

2. Plaatsbezoek

De start van de inventarisatie van asbesthoudende bouwmaterialen.

Door een rondgang door het gebouw te doen en een visuele inspectie te doen van alle ruimtes in het gebouw. Worden alle aanwezig en zichtbare asbesthoudende bouwmaterialen in kaart gebracht via het niet-destructief onderzoek. Zijn er bouwmaterialen die verdacht zijn, dan dient er een staalname te gebeuren voor verder onderzoek.

3. Finaliseren van het asbestattest

Wanneer het plaatsbezoek gedaan is, zullen alle gegevens worden ingebracht in de OVAM-databank. Hierna zal u een digitaal proefexemplaar worden bezorgt samen met de facturatie. Na de betaling zal u het digitaal exemplaar worden bezorgt, eventueel ook naar uw notaris en vastgoedmakelaar.

Uitgebreide Fiche Aanvraag Asbestattest (in opbouw)