Opdrachtenformulier Asbestattest

Om het asbestattest te kunnen finaliseren bij OVAM, moet er één van de eigenaars het opdrachtenformulier asbestattest van OVAM invullen en ondertekenen.

Het asbestattest aanvragen opdrachtenformulier kan u hier downloaden.

Het OVAM opdrachtenformulier dient voor het finaliseren van een asbestattest.

Bij elke opmaak van een asbestinventaris moet er een opdrachtenformulier worden ingevuld en ondertekend. Het document kan u hierboven downloaden en invullen. De asbestdeskundige zal steeds vragen of u dit al heeft ondertekend of niet. Indien u dit nog niet heeft kunnen doen zal hij samen met het opdrachtenformulier overlopen en invullen.

Wat staat er allemaal in het opdrachtenformulier asbestattest?

 1. Wat u mag verwachten van de asbestdeskundige?
 2. Wat de deskundige van u als eigenaar verwacht?
 3. De gegevens van de opdrachthouder (asbestdeskundige)
 4. Gegevens van de opdrachtgever (u als eigenaar of gevolmachtigde)
 5. Bent u gebruiker van het onroerend goed?
 6. Bent u particulier of heeft u een ander status?
 7. De aard van de opdracht? Voor bij de verkoop van een woning of appartement is dit steeds een “volledig niet-destructief” onderzoek.
 8. Aanleiding van het asbestattest, meestal zal dit de bedoeling zijn van een overdracht (zoals verkoop, schenking, …)
 9. Welk type eigendom is het? Woning, appartement, Handel, Winkel,
 10. Moeten er gemeenschappelijke delen worden onderzocht
 11. Eigendomsinformatie – Wat is het bouwjaar en renovatiejaren?
 12. Heeft het onroerend goed een beschermd statuut?
 13. Bent u op de hoogte van asbesthoudende materialen?
 14. Heeft u extra documentatie over de woning zoals een grondplan, situatiefoto’s, …
 15. Wenst u een vrijwillig extra onderzoek of een destructief onderzoek?
 16. Betreft dit de actualisatie van een bestaand asbestattest?
 17. Handtekening en ondertekening van het document.

Waarvoor dient een asbestattest?

Een asbestattest is een document dat aantoont of een gebouw of constructie asbest bevat of niet. Het attest is verplicht bij de verkoop van een gebouw dat vóór 2001 werd gebouwd en waarvan de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1 januari 1998.

De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) is de instantie die verantwoordelijk is voor het afleveren van het asbestattest in Vlaanderen, België. Het attest moet worden aangevraagd bij een erkend asbestinventarisatiebedrijf dat een inspectie van het gebouw zal uitvoeren en een rapport zal opstellen waarin wordt aangegeven of er al dan niet asbest aanwezig is.

Als er asbest aanwezig is, zal het rapport ook informatie bevatten over de locatie en de omvang van het asbest. Op basis van het rapport kan de eigenaar van het gebouw de nodige maatregelen nemen om het asbest te verwijderen of te beheren, in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Kortom, het asbestattest is een belangrijk instrument om de gezondheid en veiligheid van mensen te waarborgen bij de verkoop van een gebouw en om ervoor te zorgen dat asbest op een veilige en verantwoorde manier wordt behandeld.