fbpx

Menuiserite onderdakplaten met asbest

Menuiserite (Onderdakplaten), Welk bouwmateriaal is dit?

Onderdakplaten genaamd Menuiserite kunnen asbesthoudend zijn bij woningen voor 2001. De fabrikant heeft vanaf 1994 wel de productie gestopt met het produceren van platen met asbestvezels. Vanaf dan werden er de New Technologie gebruikt. Wel is het zo dat deze platen heel veel werd toegepast als onderdakplaat bij leien- of pannendak tot eind de jaren negentig. Het zijn dunne roze, lichtgrijze of gele platen in asbestcement met cellulosevezels en ze voelen zacht aan.

Onderdakplaten asbesthoudend?

Vroeger werden in het verleden veelvuldig gebruikt gemaakt van onderdakplaten die asbesthoudend waren. Men kan de platen onderscheiden in 2 groepen, namelijk de hechtgebonden (vaste asbest) onderdakplaten en de niet-hechtgebonden (losse asbest) onderdakplaten.  De hechtgebonden asbestplaten werden dan ook het meest gebruikt hiervoor.

Hechtgebonden asbest bouwmaterialen zijn platen  van asbestcement met vaste, cellulosevezels die gebonden zijn met een bindmiddel. De onderdakplaten werden vaak gebruikt bij een leien- en pannendaken.

Niet-hechtgebonden asbest bouwmaterialen zijn asbestcementplaten met een lage densiteit en dus weinig stevigheid. Deze werden niet zo vaak gebruikt.

Onderdak met asbest herkennen?

Zo direct met het blote oog bouwmateriaal herkennen die asbest bevat is niet evident en vergt wel wat kennis en expertise.  Een asbest plaatmateriaal kan u meestal herkennen aan de gewafelde honinggraad structuur en een opbouw in meerdere lagen. Hechtgebonden platen voelen zacht aan. De onderdakplaten zijn dun, hebben een lichtgrijze, roze of gele kleur. Deze platen werden vaak gebruikt als isolatiemateriaal voor leien- en pannendaken. Niet-hechtgebonden onderdakplaten zijn witgrijze of hebben een andere kleur.

Zoals u ziet is het niet altijd gemakkelijk om asbesthoudende onderdakplaten te herkennen. Wilt u echt zeker zijn? Laat dan een asbeststaalname doen via een gecertificeerd bedrijf.

Hoe kan je bij een bestaande woning nagaan of de gebruikte Menuiserite onderdakplaten (Menuiserite) al dan niet asbest bevatten ?

Als we de fabrikant Eternit raadplegen, kunnen we gerust zeggen dat onderdakplaten die geproduceerd werden vanaf 1994 zijn asbestvrij (onder de naam Menuiserite NT) zijn. Je kan dit merken aan de platen als er NT op staat. NT staat voor New Technologie. Alle andere onderdakplaten zijn dus mogelijks asbesthoudend. Wilt hiervan zekerheid vraag dan een asbestattest aan opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige.

Productiejaar van menuiserite

We weten in welke periode asbestproducten gebruikt werden. Aan de hand van plannen, facturen, technische fiches, enzovoort kun je het productiejaar van je onderdak proberen te achterhalen. Is het onderdak geplaatst of geproduceerd tussen 1945 en 2001 dan is de kans groot dat het asbest bevat, gebeurde dit tussen 1955 en 1985 dan is het vrij zeker asbest.

Uiterlijke kenmerken van menuiserite

Plaatmateriaal met asbestcement heeft meestal een gewafelde structuur in de vorm van honingraten en bestaat vaak uit meerdere lagen. Hechtgebonden onderdakplaten zijn dunne lichtgrijze, roze of gele platen die zacht aanvoelen en bij leien- en pannendaken gebruikt werden. Niet-hechtgebonden onderdakplaten hebben weinig stevigheid en hebben een witgrijze of andere kleur.

Zoals je merkt is het niet eenvoudig met het blote oog te bepalen of je onderdak asbest bevat. Neem daarom contact op met een gespecialiseerd asbestbedrijf.

Vlamtest

Een manier om de vezels te testen is via een vlamtest. Als u een bouwmateriaal heeft die beschadigd is met zichtbare vezels. Daar kan u nagaan of de zichtbare vezels al dan niet beginnen te gloeien of niet. U houd de vlam van een aansteker dichtbij de vezels en laat ze gloeien. Als ze niet beschadigd geraken door de vlam, dan is de kans dat het asbest is heel groot. Weet wel dat er nog andere types keramische vezels bestaan, die dan ook niet gloeien bij een vlamtest. Als u hierover zeker wilt zijn, dan doe je best beroep op een asbestexpert om een staalname te nemen.

Menuiserite Onderdak met asbest verwijderen?

Je kunt je dak met asbest onderdak zelf verwijderen of laten verwijderen door een gecertificeerde aannemer. Als het onderdak niet beschadigd is en het is afgesloten, dan kun je het in principe laten liggen. Je bent als particulier vandaag immers niet verplicht om asbesthoudende toepassing te verwijderen, tenzij het in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen. Toch is het beter om dit wel te doen omdat na verloop van tijd de vezels toch los kunnen komen door veroudering of verwering.

Tegen 2034 moeten alle asbestcementen daken in Vlaanderen vervangen zijn, dit staat beschreven in het actieplan Asbestafbouw van de Vlaamse regering. Het verkeerd verwijderen van asbest brengt grote risico’s met zich mee, schakel daarom best een gecertificeerd bedrijf in.

Onderdak met asbest professioneel laten verwijderen

Asbesthoudend bouwmateriaal verwijderen laat u beter doen door een gespecialiseerde firma. De wijze waarop de materialen moeten worden verwijderd zal afhangen van enerzijds het soort asbestmateriaal en anderzijds de staat waarin het asbest zich bevindt.

Zij de onderdakplaten die asbest bevatten onbeschadigd, dan kunnen ze op een eenvoudige wijze worden verwijderd. Zijn de platen beschadigd en verweerd, dan zal er een hermetische zone moeten gecreëerd worden.