OVAM of de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

OVAM of de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Ovam
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij of kortweg OVAM is een Vlaams agentschap dat verantwoordelijk is voor het afvalbeleid en de bodemsanering. Het agentschap opereert binnen het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid en is gevestigd te Mechelen. De OVAM werd opgericht als gevolg van het zogenaamde afvalstoffendecreet van de Vlaamse Raad van 2 juli 1981 dat de voorkoming en het beheer van afvalstoffen regelde. Ook het saneren van verontreinigde bodems was hierin opgenomen. De Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest, zoals de oorspronkelijke naam luidde, werd opgericht als Vlaamse openbare instelling (VOI) op initiatief van minister Galle om de afvalophaling, -sortering en recyclage te coördineren. In zijn beleid werden de volgende doelstellingen geformuleerd: het ontstaan van afvalstoffen voorkomen het terugwinnen van afvalstoffen bevorderen het verwijderen van ontstane afvalstoffen organiseren. Op 1…
Read More
IBEX Onafhankelijk examenbureau voor Asbestdeskundigen

IBEX Onafhankelijk examenbureau voor Asbestdeskundigen

Opleiding ADI, Opleiding Asbest Deskundige
IBEX de examenbeheerder van de asbestdeskundigen voor Vlaanderen daar kunnen de deskundige hun examen afleggen. De organisatie is aangesteld door OVAM die in toekomst Vlaanderen naar een asbestveilig omgeving moet leiden. Wat een niet evidente opdracht zal worden om dit tegen 2032 te voldoen. IBEX beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in het opzetten en organiseren van onafhankelijke beroepsexamens, nu specifiek voor asbestdeskundigen. De Vlaamse regering wil Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig maken. Daarom moet het aanwezige asbest in woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen in kaart worden gebracht. In het kader daarvan moeten Vlaamse gebouweigenaren vanaf 23 november 2022 bij de overdracht van een pand van vóór 2001 aan de koper een asbestattest overhandigen dat is opgesteld door een gecertificeerd asbestdeskundige. Tegen 2032 moet elke eigenaar van dergelijke panden over…
Read More