Opdrachtenformulier Asbestattest

Opdrachtenformulier Asbestattest

Asbest Attest, Asbestdeskundige, Ovam
Om het asbestattest te kunnen finaliseren bij OVAM, moet er één van de eigenaars het opdrachtenformulier asbestattest van OVAM invullen en ondertekenen. Het asbestattest aanvragen opdrachtenformulier kan u hier downloaden. Download het opdrachtenformulier asbestattest en vul het aan. Dit document is nodig voor het finaliseren van het asbestattest voor verkoop en schenking. Het OVAM opdrachtenformulier dient voor het finaliseren van een asbestattest. Bij elke opmaak van een asbestinventaris moet er een opdrachtenformulier worden ingevuld en ondertekend. Het document kan u hierboven downloaden en invullen. De asbestdeskundige zal steeds vragen of u dit al heeft ondertekend of niet. Indien u dit nog niet heeft kunnen doen zal hij samen met het opdrachtenformulier overlopen en invullen. Wat staat er allemaal in het opdrachtenformulier asbestattest? Wat u mag verwachten van de asbestdeskundige? Wat…
Lees meer
OVAM of de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

OVAM of de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Ovam
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij of kortweg OVAM is het Vlaams agentschap dat zich bezighoudt met afvalbeleid en bodemsanering. Het agentschap is gevestigd in Mechelen en valt onder het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid. Historiek OVAM De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) werd opgericht in 1981 door de Vlaamse Raad. Het decreet dat tot de oprichting leidde, regelde de voorkoming en het beheer van afvalstoffen. Ook de sanering van verontreinigde bodems werd hierin opgenomen. De oorspronkelijke naam van het agentschap was "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest". Minister Galle was de initiatiefnemer van de oprichting van OVAM als Vlaamse openbare instelling (VOI). De OVAM is verantwoordelijk voor de coördinatie van de afvalophaling, -sortering en recyclage in Vlaanderen. In dit beleid werden de volgende doelstellingen geformuleerd: het ontstaan van afvalstoffen voorkomen het…
Lees meer
IBEX Onafhankelijk examenbureau voor Asbestdeskundigen

IBEX Onafhankelijk examenbureau voor Asbestdeskundigen

Opleiding ADI, Opleiding Asbest Deskundige
IBEX de examenbeheerder van de asbestdeskundigen voor Vlaanderen daar kunnen de deskundige hun examen adi afleggen. De organisatie is aangesteld door OVAM die in toekomst Vlaanderen naar een asbestveilig omgeving moet leiden. Wat een niet evidente opdracht zal worden om dit tegen 2032 te voldoen. IBEX beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in het opzetten en organiseren van onafhankelijke beroepsexamens, nu specifiek voor asbestdeskundigen. De Vlaamse regering wil Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig maken. Daarom moet het aanwezige asbest in woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen in kaart worden gebracht. In het kader daarvan moeten Vlaamse gebouweigenaren vanaf 23 november 2022 bij de overdracht van een pand van vóór 2001 aan de koper een asbestattest overhandigen dat is opgesteld door een gecertificeerd asbestdeskundige. Tegen 2032 moet elke eigenaar van dergelijke panden…
Lees meer