fbpx

IBEX Onafhankelijk examenbureau voor Asbestdeskundigen

IBEX de examenbeheerder van de asbestdeskundigen voor Vlaanderen daar kunnen de deskundige hun examen adi afleggen. De organisatie is aangesteld door OVAM die in toekomst Vlaanderen naar een asbestveilig omgeving moet leiden. Wat een niet evidente opdracht zal worden om dit tegen 2032 te voldoen. IBEX beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in het opzetten en organiseren van onafhankelijke beroepsexamens, nu specifiek voor asbestdeskundigen.

De Vlaamse regering wil Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig maken. Daarom moet het aanwezige asbest in woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen in kaart worden gebracht. In het kader daarvan moeten Vlaamse gebouweigenaren vanaf 23 november 2022 bij de overdracht van een pand van vóór 2001 aan de koper een asbestattest overhandigen dat is opgesteld door een gecertificeerd asbestdeskundige. Tegen 2032 moet elke eigenaar van dergelijke panden over een asbestattest beschikken. De verwachting is dat de komende jaren circa tweeduizend kandidaat asbestdeskundigen het examen zullen afleggen.

IBEX SPECIALIST IN VEILIG WERKEN

Veilig werken begint met veilig gedrag en kennis van de risico’s. De examens van IBEX zijn geënt op deze principes. Alle examens die leiden tot een persoonscertificaat bestaan uit een theorie- en een praktijkexamen en zijn tot stand gekomen in samenwerking met OVAM en de sectorfederaties. Daardoor is het examen adi gebaseerd op de werksituatie waarin de persoon werkzaam is. Het examen toetst de basiskennis asbestinventarisatie en de leerstof van de verplichte opleiding zoals de kennis van de Vlaamse wetgeving rond het asbestattest, het toepassen van het inspectieprotocol en het werken met de online inventarisatiedatabank.

Doelstelling Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 volledig asbestveilig maken. Dit doet zij onder meer door ADI’s (asbestdeskundigen inventarisatie) op te leiden, te ondervragen via examens en te certificeren. Voor de opleiding, de certificatie en de kwaliteitsborging doet de OVAM beroep op erkende certificatie-instellingen. Waaronder IBEX die in eerste instantie de examens begint af te leggen van de Kandidaat asbestdeskundigen. Zij moeten slagen voor beide testen zowel de theorie met een goede basiskennis van asbest als voor de praktische examen. De kandidaat Asbestdeskundige of ADI moeten minstens 70% halen op beide afgelegde examens.

Ibex aangestelde Examenbeheerder van Asbestdeskundigen

IBEX is door de OVAM aangesteld als examenbeheerder. Dit houdt in dat IBEX de examens ontwikkelt en afneemt voor de Asbestdeskundige Inventarisatie. In opdracht van OVAM heeft het examen center het theorie- en praktijkexamen opgesteld aan de hand van de voorgestelde kennisonderdelenlijst. De kennis onderdelenlijst is samengesteld door OVAM zelf en gepubliceerd op hun website.

IBEX is al ruim 20 jaar specialist op het gebied van ontwikkeling en afname van examens, o.a. in de asbestbranche. Dat was een van de redenen waarom de OVAM bij IBEX aanklopte voor de ontwikkeling en afname van de Vlaamse ADI-examens. Evy Trogh, van OVAM’s Team Asbestafbouw, is trots dat de asbestexamens nu officieel van start zijn gegaan. ‘We kijken terug op een erg professionele samenwerking met IBEX. Er werd meegedacht en initiatief genomen waar dat kon vriendelijk aangedrongen waar het moest. Dat alles in een sfeer van flexibiliteit, transparantie en betrouwbaarheid.’

Bron: IBEX asbestexamen