fbpx

Essentieel document een asbestattest

Bij de verkoop van een woning is het asbestattest een essentieel document dat samen met het EPC en de elektrische keuring wordt verstrekt. Potentiële kopers hebben er alle belang bij om een kopie van het asbestattest te kunnen raadplegen. Hierdoor zullen ze goed geïnformeerd zijn van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de woning voordat ze een bod uitbrengen. De exacte datum waarop de verplichting tot het hebben van een asbestattest bij overdracht van kracht wordt, hangt af van de publicatie van de regelgevende bepalingen en de oprichting van certificeringsinstanties. Het wordt geschat dat dit zal plaatsvinden in mei of juni 2022. De eerste asbestdeskundigen zullen naar verwachting in februari hun certificaat behalen, waarna de OVAM kan beginnen met het verstrekken van asbestattesten.

Uiteindelijk zijn de eerste asbestdeskundige hun examen kunnen afleggen en certificering kunnen behalen medio mei 2022. De verplichting van het asbestattest werd ingevoerd op 23/11/2022.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is een document dat aangeeft of er asbest aanwezig is in een gebouw of woning. Het document zal aangeven welke risico’s er zijn en hoe veilig het is. Asbest is een gevaarlijke stof die vroeger veel gebruikt werd in de bouwsector, maar die nu verboden is omdat het ernstige ziektes kan veroorzaken. Daarom is het belangrijk om asbest te herkennen, te beheren en te verwijderen.

Een asbestattest is verplicht bij de verkoop van gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd. Het attest wordt opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige die het gebouw onderzoekt op asbesthoudende materialen. Het attest bevat informatie over de soort, de hoeveelheid, de toestand en het beheer van het asbest. Het doel van het attest is om de koper te informeren over de mogelijke risico’s en kosten van het asbest.

Een asbestattest is dus een essentieel document voor de veiligheid en de transparantie van de vastgoedmarkt. Het helpt om de gezondheid en het milieu te beschermen en om de afbouw van asbest in Vlaanderen te versnellen.

Het belang van een asbestattest bij de aankoop van een huis

Het asbestattest speelt een cruciale rol in de vastgoedmarkt door potentiële kopers te informeren over de aanwezigheid van asbest in een pand. Asbest vormt een ernstig gezondheidsrisico. Het is daarom essentieel dat kopers op de hoogte zijn van mogelijke gevaren. Dit voordat kopers een beslissing nemen om een woning te kopen. Dankzij het asbestattest kunnen kopers weloverwogen keuzes maken en kunnen verkopers transparantie bieden over de staat van het pand.

Een gedegen asbestinventarisatie is van onschatbare waarde, aangezien het kopers helpt om risico’s te beoordelen en eventuele saneringskosten in te schatten. Door samen te werken met gecertificeerde professionals kunnen zowel kopers als verkopers erop vertrouwen dat ze volledig geïnformeerd zijn over de asbeststatus van het pand.

Kortom, het asbestattest is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een instrument dat de veiligheid en gemoedsrust van alle betrokken partijen waarborgt.

Asbestattest voor gemeenschappelijke delen – essentieel document.

Voor gebouwen met gemeenschappelijke delen die onder mede-eigendom vallen, is het vereist dat zowel voor het privégedeelte als voor de gemeenschappelijke delen een asbestattest beschikbaar. Dit bij de verkoop van privatieven of meer bepaald bij ondertekening van een bod. Om de markt hierop voor te bereiden, is bepaald dat de verplichte aanwezigheid van het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen pas in werking treedt in mei 2025.

Het is belangrijk op te merken dat de regelgeving een mogelijkheid tot uitstel biedt tot 2036 voor gebouwen gebouwd vanaf 1980. Dit betekent dat eigenaren van dergelijke gebouwen mogelijk meer tijd hebben om te voldoen aan de vereisten voor het asbestattest.

Het asbestattest is een waardevol instrument om de veiligheid van potentiële kopers te waarborgen. Om hen te informeren over mogelijke asbestrisico’s in het pand die zij mogelijks willen kopen. Door tijdig en correct geïnformeerd te zijn, kunnen kopers weloverwogen beslissingen nemen bij het kopen van een woning.