fbpx

Essentieel document een asbestattest

Bij de verkoop van een woning is het asbestattest een essentieel document dat samen met het EPC en de elektrische keuring wordt verstrekt. Potentiële kopers hebben er alle belang bij om een kopie van het asbestattest te kunnen raadplegen, zodat ze goed geïnformeerd zijn voordat ze een bod uitbrengen. De exacte datum waarop de verplichting tot het hebben van een asbestattest bij overdracht van kracht wordt, hangt af van de publicatie van de regelgevende bepalingen en de oprichting van certificeringsinstanties. Het wordt geschat dat dit zal plaatsvinden in mei of juni 2022. De eerste asbestdeskundigen zullen naar verwachting in februari hun certificaat behalen, waarna de OVAM kan beginnen met het verstrekken van asbestattesten.

Asbestattest voor gemeenschappelijke delen – essentieel document.

Voor gebouwen met gemeenschappelijke delen die onder mede-eigendom vallen, is het vereist dat zowel voor het privégedeelte als voor de gemeenschappelijke delen een asbestattest beschikbaar is bij de verkoop van een privéwoning. Om de markt hierop voor te bereiden, is bepaald dat de verplichte aanwezigheid van het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen pas in werking treedt in mei 2025.

Het is belangrijk op te merken dat de regelgeving een mogelijkheid tot uitstel biedt tot 2036 voor gebouwen gebouwd vanaf 1980. Dit betekent dat eigenaren van dergelijke gebouwen mogelijk meer tijd hebben om te voldoen aan de vereisten voor het asbestattest.

Het asbestattest is een waardevol instrument om de veiligheid van potentiële kopers te waarborgen en hen te informeren over mogelijke asbestrisico’s in het pand. Door tijdig en correct geïnformeerd te zijn, kunnen kopers weloverwogen beslissingen nemen bij het kopen van een woning.