Toegankelijke Constructie met Risicobouwjaar

Asbest Attest
Vanaf 23 november 2022 zal een attestattest verplicht zijn bij de verkoop van een pand met bouwjaar 2000 of ouder. Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest. Het bepalen van het exacte bouwjaar van de constructie is bijgevolg uiterst belangrijk. Alle constructies of delen van constructies die gebouwd zijn na 2000 worden uitgesloten van inspectie en opgenomen in een ‘uitsluitingsfiche’. Vraag is hoe het correcte bouwjaar van een pand precies bepaald wordt? AFBAKENING TOEGANKELIJKE CONSTRUCTIE MET RISICOBOUWJAAR (TCR) VERPLICHTING De verplichting voor een asbestinventarisattest geldt voor elke Toegankelijke Constructie met Risicobouwjaar: waarvan de grondoppervlakte of de som van de grondoppervlaktes van de verschillende TCR’s in een bepaald inspectiegebied groter is of gelijk aan 20 m²; waarvan de grondoppervlakte kleiner is…
Read More