OVAM of de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

OVAM of de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Ovam
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij of kortweg OVAM is het Vlaams agentschap dat zich bezighoudt met afvalbeleid en bodemsanering. Het agentschap is gevestigd in Mechelen en valt onder het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid. Historiek OVAM De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) werd opgericht in 1981 door de Vlaamse Raad. Het decreet dat tot de oprichting leidde, regelde de voorkoming en het beheer van afvalstoffen. Ook de sanering van verontreinigde bodems werd hierin opgenomen. De oorspronkelijke naam van het agentschap was "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest". Minister Galle was de initiatiefnemer van de oprichting van OVAM als Vlaamse openbare instelling (VOI). De OVAM is verantwoordelijk voor de coördinatie van de afvalophaling, -sortering en recyclage in Vlaanderen. In dit beleid werden de volgende doelstellingen geformuleerd: het ontstaan van afvalstoffen voorkomen het…
Lees meer