fbpx

Aanvraag Elektrische Keuring voor verkoop

Aanvraag Elektrische Keuring is verplicht in verschillende situaties, zoals:

  • Bij de ingebruikname, wijziging, verzwaring of uitbreiding van je elektrische installatie
  • Bij de verkoop van een woning met een oude installatie
  • Elke 25 jaar voor een periodieke controle

De keuring moet worden uitgevoerd door een erkend controleorganisme en je moet een keuringsattest of een gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Als de keuring negatief is, moet je de installatie in orde brengen en laten herkeuren.

Aanvraag Elektrische Keuring bij verkoop woning

Een elektrische keuring bij verkoop is nodig om de koper te informeren over de staat en de veiligheid van de elektrische installatie in de woning. Het is een wettelijke verplichting voor elke woning, behalve voor commerciële panden en kantoren. Het keuringsattest moet voorgelegd worden bij de ondertekening van de verkoopakte bij de notaris. De koper moet de elektrische installatie in orde brengen binnen 12 of 18 maanden, afhankelijk van de datum en het type van de installatie.

Een elektrische keuring bij verkoop heeft verschillende voordelen:

  • Het verhoogt het vertrouwen en de transparantie tussen de verkoper en de koper.
  • Het voorkomt mogelijke geschillen of aansprakelijkheden na de verkoop.
  • Het draagt bij aan de veiligheid van de bewoners en de omgeving.
  • Het stimuleert het energiezuinig maken van de woning.

Wat is een gelijkvormigheidverslag?

Een gelijkvormigheidverslag is een document dat de staat van de elektrische installatie in een woning beschrijft. Het wordt opgesteld door een erkend keuringsbedrijf na een elektrische keuring. De elektrische keuring is verplicht bij de verkoop van een woning om de koper te informeren over de veiligheid en de conformiteit van de installatie.

Het gelijkvormigheidverslag kan positief of negatief zijn, afhankelijk van de gebreken die de keurder vaststelt. Er zijn verschillende regels voor woningen met een installatie van voor of na 1981.

Elektrische installatie in gebruik genomen voor 1 oktober 1981

Als je een woning wil verkopen met een installatie die dateert van voor 1981, moet je een elektrische keuring laten uitvoeren, tenzij je al over een gelijkvormigheidverslag beschikt of de woning onbewoonbaar is verklaard.

Waarom een elektrische keuring aanvragen?

Het gelijkvormigheidverslag moet je kunnen tonen bij de verkoop.
Het verslag wordt toegevoegd aan de officiële verkoopakte.
Zonder het verslag kan de verkoop niet plaatsvinden.
Het verslag mag positief of negatief zijn.
Bij een negatief verslag moet je de installatie binnen de 18 maanden na de verkoop laten herkeuren: door een erkend controleorganisme naar keuze en volgens de geldende normen. U kan een Aanvraag Elektrische Keuring bij ons doen samen met een asbestattest of EPC.

Elektrische installatie in gebruik genomen na 1 oktober 1981

Elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik werden genomen, moeten vooraf gekeurd worden door een erkend controleorganisme volgens de A.R.E.I. normen. Daarna moeten ze om de 25 jaar opnieuw gekeurd worden.

Als de installatie niet in orde is:

  • moet je ze binnen de 12 maanden laten aanpassen en herkeuren
  • door hetzelfde controleorganisme dat de eerste keuring heeft gedaan.
  • Het attest van de eerste of tweede keuring volstaat bij de verkoop van de woning. Zonder het attest kan de verkoop niet doorgaan. U kan een Aanvraag Elektrische Keuring bij ons doen samen met een asbestattest of EPC.