Hoe omgaan met asbest?

Omgaan met asbest materialen, beheren of verwijderen? Op zich zijn asbesthoudende bouwmaterialen veilig, zolang ze goed intact zijn en blijven.
Dat is ook een reden om een asbestinventarisattest te laten opmaken. Zo weet u welke bouwmaterialen asbesvezels bevatten en of ze hechtgebonden zijn of niet-hechtgebonden.
In de inventarisatest zal er ook duidelijkheid zijn over welke materialen u het best zo snel mogelijk laat verwijderen en waar u beter een beheersplan voor opstelt.

Omgaan met asbest in uw woning, is het asbestveilig ?

Of uw woning asbestveilig is zal vooral afhangen welke asbesthoudende bouwmaterialen er zijn gebruikt en vooral in welke staat de materialen op heden zijn. Asbestleien of vezelcementplaten op een dak kunnen gerust veilig zijn. Maar door de weeromstandigheden en ouderdom kunnen de leien of vezelcementplaten sterk verweren. Wanneer de leien of platen verweerd zijn kunnen er vezels beginnen vrij komen. Wat dan niet meer zo veilig wonen is en er wordt aangeraden om het dak te vernieuwen.  Omgaan met asbest lijkt soms eenvoudig maar kan steeds gevaarlijk zijn ook als is dit van korte duur. Draag altijd persoonlijke beschermingsmateriaal om uw luchtwegen te beschermen tegen de microscopische vezels.

Vast asbest in goede staat zorgt in principe niet voor een onmiddellijk gezondheidsrisico. Toch wacht je beter niet tot de asbest er slecht aan toe is voor je het materiaal weghaalt. Je loopt dan namelijk een onnodig risico dat er vezels vrijkomen uit het materiaal, die je kan inademen. Haal de asbesthoudende materialen dus al weg vóór ze de kans hebben om te verslijten. Verweerd vast asbest is gevaarlijker en laat je best zo snel mogelijk verwijderen.

Wanneer komen asbestvezels vrij

De vezels zullen vooral vrijkomen bij materialen die niet-hechtgebonden zijn en materialen die zeer sterk verweerd zijn. Ook op plaatsen waar er veel passage is of juist heel veel tocht is er kans dat er vezels kunnen vrijkomen. Asbestvezels komen vrij bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren boren of reinigen onder hoge druk. Daarom is het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid (bv. boor-, schuur- en zaagmachines) en hogedrukreinigers wettelijk verboden. Omgaan met asbest materiaal doe je dus nooit met mechanische toestellen!
Het fixeren van asbesthoudende bouwmaterialen zoals verven en behangen kan wel.

Verwijderen van asbesthoudende bouwmaterialen.

Het zelf gaan verwijderen van de materialen is en blijft geen goeie manier om met asbest om te gaan. Hiervoor moet je toch al een bepaalde kennis hebben hoe u best  alles verwijderd. Dit ook volgens een sloopopvolgingsplan. Schakel een vakman in om het asbest te verwijderen volgens de wettelijke procedures. Voor los asbest is dat een erkend asbestverwijderaar, voor vast asbest kan dat via “eenvoudige handelingen” verwijderd worden, is dat een aannemer die de cursus “eenvoudige handelingen voor werken met asbest” heeft gevolgd.