Evolutie asbestvezels doorheen de tijd

Evolutie Asbestvezels hoe is dit eigenlijk in ons leven terecht gekomen? Iedereen zal er wel al eens over gehoord hebben over de microscopisch kleine vezel.  Wat is eigenlijk de geschiedenis hiervan? waarom moest men dit gevaarlijk product nu gebruiken in bouwmaterialen op zo’n grote schaal?

Klein geschiedenis of wordt het langer gebruikt dan we denken?

De kleine microscopische asbestvezels hebben al een lange evolutie. Het product wordt al +/- 5000 jaar gebruikt.

De eerste gemeenschap die de vezels op regelmatige basis gebruikten waren de Scandinaviërs, Egyptenaren en Perzen. Het volk gebruikte asbestvezels al 2000-3000 jaar voor Christus. De oude Scandinaviërs vermengden de vezels met aardewerk en herstelde hiermee hun hutten. Zo werden de hutten steviger en duurzamer. De Egyptenaren gebruikten asbest om de farao’s na hun dood te balsemen. Ze maakten van het vezel-product asbestdoeken van. Om dan te gebruiken bij het mummificatieproces. Zodat het lichaam van de belangrijke mensen langer konden bewaren. Dergelijke asbestdoeken werden eveneens gebruikt door de Perzen. Zij wikkelden de doden in asbestdoeken voordat ze werden gecremeerd.

Evolutie asbestvezels in bouwmaterialen

Wat is de evolutie van het gebruik van asbestvezels? De vezels werden op grote schaal gebruikt met een hoogtepunt in de jaren ’70 tot ’85. Daarna begon men in België het gebruik van de vezels te verbieden. Tijdens de industriële revolutie rond 1870 kwam de productie van asbest goed op gang. Men was namelijk zoekende naar een product met zowel isolerende als brandwerende eigenschappen voor toepassingen in woningen. Door cement te combineren met asbest werd ontdekt dat een krachtige verbinding ontstond die duurzaam, brandveilig en sterk was.

Industriële evolutie vanaf 1870

 • 1870: Gebruik van asbest op grotere schaal
 • 1924: Vaststelling dat asbest inademen nefaste gevolgen voor de longen heeft
 • ​1953: Asbestose beperkt toegevoegd aan de Belgische lijst van erkende beroepsziekten
 • 1969: Asbestose uitgebreider toegevoegd aan de Belgische lijst van erkende beroepsziekten
 • 1970-1985: Hoogste piek van asbestinvoer naar aanleiding van de Innovation-brand in Brussel
 • ​1978: Eerste verbodsbepalingen op het gebruik van asbest:
  • Koninklijk besluit: verbod blauwe asbest in de bouwsector
  • Koninklijk besluit: verbod verschillende specifieke asbesttoepassingen op de werkplaats (poeders, verven, vernissen, asbestcement…)
 • 1982: Mesothelioom toegevoegd aan de Belgische lijst van beroepsziekten
 • 1986: Koninklijk besluit: grenswaarden voor beroepsmatige asbestblootstelling en asbestconcentratie in de lucht op de werkplaats
  • Koninklijk besluit: etiketteren van producten die asbest bevatten
 • 1991: Koninklijk besluit: verplichting voor de werkgever tot het bijhouden van een asbestinventaris op de werkplek
 • 1998: Koninklijk besluit: bijna-totaal asbestverbod met een lange lijst van toepassingen
 • 2001: Koninklijk besluit: algemeen verbod op het produceren, het gebruiken en het op de markt brengen van alle toepassingen van asbest. Asbest mag alleen nog gebruikt worden voor onderzoeks-, ontwikkelings- of analysedoeleinden, dus in laboratoria, onder strikte voorwaarden
 • 2005: Verbod op verbruik, gebruik en handel van alle asbestsoorten voor de hele Europese Unie

Op heden is het gebruik van asbestvezel dus verboden in de hele Europese Unie. En op wereld niveau zijn dit een 55 landen.  Helaas moeten we vaststellen dat er nog steeds landen zijn waar dit op grote schaal wordt ontgonnen en gebruikt wordt zoals in Rusland en India. Er zijn nog steeds mijnen waar men blijft delven naar het asbestproduct. Het zijn ook vooral de arme landen die erop heden gebruik van maken. Dit was ook één van de reden waarom we het hier vroeger gebruikte. De asbesthoudende bouwmaterialen waren stevig, duurzaam, hitte bestendig en vooral goedkoop.