fbpx

Asbestcharter voor bedrijven en organisaties

De Asbestcharter voor is een initiatief van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) om bedrijven en organisaties aan te moedigen om een proactief asbestbeleid te voeren. Het is een vrijwillige overeenkomst waarbij de ondertekenaars zich ertoe verbinden om asbest op een veilige en verantwoorde manier te behandelen en te verwijderen. Alsook om de nodige maatregelen te nemen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen.

Asbestcharter voor bedrijven en organisaties

Bedrijven en organisaties die de Asbestcharter ondertekenen, verbinden zich ertoe om:

 • Asbest op een veilige en verantwoorde manier te behandelen en te verwijderen
 • Te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers en andere personen die op hun terreinen werken of verblijven
 • Te zorgen voor een correcte opvolging van de wetgeving rond asbestbeheer en -verwijdering
 • Het gebruik van asbesthoudende materialen te vermijden en te vervangen door veilige alternatieven
 • Een transparant beleid te voeren over asbestbeheer en -verwijdering
 • Bij te dragen aan het verminderen van de asbestproblematiek in Vlaanderen
 • Bedrijven en organisaties die de Asbestcharter ondertekenen, krijgen ondersteuning en advies van OVAM bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun asbestbeleid. Ze worden ook vermeld op de
 • website van OVAM als voorbeeld van goede praktijken op het gebied van asbestbeheer.

Het doel van de Asbestcharter is om bedrijven en organisaties bewust te maken van de gevaren van asbest. Hen aan te moedigen om hun verantwoordelijkheid op te nemen in de strijd tegen de asbestproblematiek.

Asbestcharter voor aannemers:

Bedrijven die het charter ondertekent, verbindt zich tot een aantal concrete zaken, zoals:

 • de aannemer informeert de klant over de asbestrisico’s in zijn woning; hij legt ook uit hoe hij het asbest correct en veilig zal verwijderen.
 • de aannemer en zijn medewerkers hebben een specifieke opleiding gevolgd, nl. ‘Asbest Eenvoudige Handelingen voor dakwerkers’.
 • de aannemer voert de werken uit conform de ‘code van goede praktijk: veilig werken met asbestdaken en -gevels’ van OVAM (info)

Premie bij Fluvius

Wie de gevel of het dak van zijn woning isoleert en tegelijkertijd het asbest dat erin zit laat verwijderen, krijgt van Fluvius een extra premie. Die bedraagt op dit moment 8 euro per m². Meer info vind je op de website van Fluvius

Voorwaarde is dat de aannemer die het asbest verwijdert de voorwaarden naleeft die omschreven staan in de zogenaamde code van goede praktijk ‘veilig werken met asbestdaken- en -gevels’. Aannemers die het Asbestcharter hebben ondertekend, volgen de daarin opgenomen regels.

Waar kan ik de lijst van asbestveilige bedrijven en organisaties terugvinden?

Aannemers die het Asbestcharter ondertekenen en naleven vind je terug in een lijst terug te vinden bij Fluvius.

ASBESTCHARTER ONDERTEKENAARS

De Confederatie Bouw heeft samen met Ovam en de Confederatie Bouw een Asbestcharter uitgewerkt, in eerste instantie voor dak aannemers. Maar het Charter is ruim opgevat. Het is bedoeld voor iedereen die dak- en/of gevelwerken uitvoert en daarbij asbest moet verwijderen.

Wie het charter ondertekent, engageert zich om asbest op een correcte, veilige en praktisch haalbare manier te verwijderen en af te voeren. Dit is een voorwaarde om uw klant in aanmerking te laten komen voor de asbestverwijderingspremie van Fluvius. Het gaat om een bijkomende premie van 8 euro per m2 voor wie de gevel of het dak van zijn of haar woning isoleert en tegelijkertijd het asbest dat erin zit, laat verwijderen.

Bedrijven en organisaties die het Asbestcharter ondertekent, zetten zich duidelijk in de markt als een asbestveilige aannemer of organisaties. De lijst met bedrijven en organisaties van het Asbestcharter is beschikbaar bij Fluvius en op vinduwaannemer.be.

Meer info https://www.embuildvlaanderen.be/actualiteit/asbestcharter-dakaannemers/