Asbest melden wanneer u uw woning verkoopt verplicht?

U wilt uw woning verkopen, bent u dan op dat moment verplicht om dit te melden? Vraagt u zich af of u het aanwezige asbest moet melden? Bouwmaterialen die asbestvezels bevatten in uw woning kunnen een potentieel gezondheidsrisico bevatten. Het blijft vandaag een lastenpost te zijn bij de verkoop of verhuur van de woning. Bent u op heden dan ook wettelijk verplicht om het asbest te melden bij een verkoop of verhuur?

Asbest en de verkoop van uw woning

Bij de start van de verkoop van uw woning is het voorlopig niet nodig om de aanwezigheid van asbestvezels te vermelden. Dit is vandaag de dag niet wettelijk verplicht, wel zal dit verplicht worden vanaf 23/11/2022.  Dit proces wordt vaak omschreven als een asbestinventaris. Daarbij kijkt men of er asbest aanwezig is en waar deze zich bevindt. Hierdoor is het ook mogelijk om de kosten van de asbestverwijdering te berekenen. Alsook kan hierdoor de kosten van de renovatie worden verlaagd.

Gezien deze regelgeving bent u er als koper dus bij gebaat om juist nu al voor een asbestinventaris te kiezen. Het is namelijk nogal ongunstig wanneer u er na de koop van een woning achter komt dat er allemaal asbest in de woning aanwezig is. Middels een asbestattest heeft u dan altijd vooraf inzicht in de situatie omtrent deze aanwezigheid. Het is dan ook direct mogelijk om te bekijken wat de bijbehorende risico’s zijn. Op het moment dat u de woning bijvoorbeeld wilt renoveren, speelt dit een grote en belangrijke rol. En ook bij het verwijderen van het aanwezige asbest komen bepaalde kosten kijken.

Asbesttest vanaf 2022 meer bepaald 23/11/2022

Daar waar het momenteel nog niet nodig is om asbest in de woning aan te geven, komt hier vanaf 23/11/2022 verandering in. Op dat punt is de Vlaamse regering namelijk van plan om alle asbest in kaart te brengen. Dit geldt voor alle gebouwen en huizen die voor het jaar 2001 zijn gebouwd.

Om dit voor elkaar te krijgen, gaat de regering de verplichting voor een asbestattest stapsgewijs invoeren. Dit zal als volgt gebeuren:

In de loop van 2022: invoeren verplichting om een geldig asbestattest te hebben bij de verkoop van een pand, dit blijft ook het geval na 2032.
Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een pand beschikken over een asbestattest.
Dus voor alle panden die tussen nu en 2032 niet verkocht worden moet tegen 2032 toch een asbestattest opgesteld worden. Er is geen algemene verplichting om over een asbestattest te beschikken bij verhuur. Maar als u wel over een asbestattest beschikt van het pand dat u verhuurt, dan moet u dit aan de verhuurder bezorgen.

Asbest laten verwijderen

Voordat het zover is, kunt u er uiteraard altijd voor kiezen om het asbest te laten verwijderen. Daarmee is het complete probleem in één klap opgelost. Asbestverwijdering is dankzij de juiste expertise op een veilige manier mogelijk. Zo is er bij de mogelijke koop of verkoop van een woning of ander gebouw sowieso geen vuiltje meer aan de lucht.

Van plan om een woning te kopen of te verkopen? Neem zeker eerst contact met ons op om uw asbest attest te finaliseren!